zaterdag 31 augustus 2013

#50books - 33 Voortaan zonder auteur


#50books is een initiatief van Petepel waarbij elke week een nieuwe boekvraag gesteld wordt zodat wij, gretige lezers, erover kunnen nadenken/praten/grijnzen/bloggen.

De drieëndertigste vraag is: Wat vinden jullie van auteurs die ook onder pseudoniem publiceren?


Strikt genomen is ieder boekendebuut van een niet publiekelijk figuur een publicatie onder pseudoniem. De lezer weet immers niet wie de persoon is die achter het geschrevene zit.

En dan komt al snel de vraag hoe belangrijk het is om te weten wie iets geschreven heeft. Voor dat wat de lezer leest, maakt het toch immers in principe niet uit. Bij het lezen gaat het alleen puur om dat wat er geschreven staat.

Het is alleen bij het uitzoeken, het kiezen van een nieuw boek dat er op de auteur gelet kan worden. En dan nog is dat niet noodzakelijk. Het kan je zelfs op het verkeerde been zetten omdat iets dat je ooit van een auteur heel goed hebt gevonden in een volgend boek wel een heel erg tegen kan vallen of andersom. In die zin zou er zelfs voor gepleit kunnen worden om helemaal niet meer de auteur bekend te maken of in ieder geval niet van te voren.

Geen opmerkingen:

The Expanse 1: Leviathan Wakes - James S. A. Corey

De televisieserie gebaseerd op deze boekenreeks heeft veel indruk op mij gemaakt. Na een totale herkijk van de zes seizoenen (helaas is hun ...